Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Sổ tay kiểm định chất lượng giáo dục Quyết định Số 719/QĐ-ĐHKG 17/12/2021 Trường
2 Quy định tổ chức dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Kiên Giang. Quyết định Số 670/QĐ-ĐHKG 23/11/2021 Trường
3 Quy định quản lý hồ sơ người học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người học tại Trường ĐH Kiên Giang. Quyết định số 615/QĐ-ĐHKG 01/11/2021 Trường
4 Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định số 536/QĐ-ĐHKG 23/09/2021 Trường
5 Ban hành Quy chế công tác học viên vừa làm vừa học Trường Đại học Kiên Giang Quyết định số 517/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
6 Ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy Quyết định số 518/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
7 Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học bậc đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 519/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
8 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Chiến lược số 498/QĐ-ĐHKG 18/08/2021 Trường
9 Thông báo vv thực hiện thủ tục hành chính đối với sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị Chỉ thị 16/CT-TTg Thông báo số 160/TB-ĐHKG 16/08/2021 Trường
10 Thông báo về việc gia hạn thời gian xác nhận và tổ chức nhập học đối với sinh viên khóa 7 Thông báo số 157/TB-ĐHKG 12/08/2021 Trường
11 Quy trình đăng ký học phần (sửa đổi, bổ sung) tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 491/QĐ-ĐHKG 11/08/2021 Trường
12 Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ bài báo (công trình) khoa học công bố quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 489/QĐ-ĐHKG 09/08/2021 Trường
13 Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2021-2022 Quyết định số 483/QĐ-ĐHKG 04/08/2021 Trường
14 Thông báo Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 tại Trường Đại học Kiên Giang trong tình hình mới Quyết định số 150/ TB-ĐHKG 29/07/2021 Trường
15 Ban hành Quy định về việc nộp học phí tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 478/QĐ-ĐHKG 26/07/2021 Trường
16 Mức thu học phí năm học 2021-2022 Quyết định số 475/QĐ-ĐHKG 20/07/2021 Trường
17 kiểm tra quyền đăng nhập, khai thác sử dụng thư viện điện tử Thông báo Số 132/TB-ĐHKG 20/06/2021 Trường
18 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Quyết định Số 365/QĐ-ĐHKG 26/05/2021 Trường
19 sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3 của Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 327/QĐ-ĐHKG 19/05/2021 Trường
20 Quyết định công nhận sáng kiến Quyết định Số 279/QĐ-ĐHKG 26/04/2021 Trường
21 Sửa đổi bảng đánh giá công tác cố vấn học tập Quyết định Số 160/QĐ-ĐHKG 04/03/2021 Trường
22 quyết định vv thay đổi bảng đánh giá Cố vấn học tập Quyết định Số 160/QĐ-ĐHKG 04/03/2021 Trường
23 Quyết định "Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kiên Giang Quyết định số 1294/ QĐ-ĐHKG 30/12/2020 Trường
24 Chiến lược phát triển Trường Đại học Kiên Giang giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Nghị Quyết Số 16/NQ-HĐT 24/12/2020 Trường
25 Quy trình triển khai thực hiện và quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Khoa tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 1252/QĐ-ĐHKG 17/12/2020 Trường
26 quy định Nâng lương thường xuyên, phụ cấp, xét chuyển, thăng hạn chức danh nghề nghiệp tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định số 1030/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
27 quy định Nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định số 1031/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
28 Quyết định Về việc ban hành Quy định giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 1021/QĐ-ĐHKG 21/09/2020 Trường
29 Quy định quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị tại TTQLTHTN của Trường ĐHKG Quyết định Số 836/QĐ-ĐHKG 22/07/2020 Trường
30 Quy trình Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 727/QĐ-ĐHKG 22/06/2020 Trường
31 quyết định ban hành quy định về công tác trợ giảng Quyết định Số 722/QĐ-ĐHKG 19/06/2020 Trường
32 Quy trình xây dựng Kế hoạch chiến lược Quyết định Số 715/QĐ-ĐHKG 15/06/2020 Trường
33 Quy trình xây dựng, rà soát và điều chỉnh sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Nhà trường. Quyết định Số 710/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
34 Quy định quy hoạch cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 714/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
35 Quyết định về việc ban hành "Chính sách kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Kiên Giang Chiến lược Số 691/QĐ-ĐHKG 08/06/2020 Trường
36 Quy định Tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định Số 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020 Trường
37 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Quyết định Số 564/QĐ-ĐHKG 12/05/2020 Trường
38 Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng anh cho Giảng viên, viên chức Thông báo số 02/TB-ĐANN 07/04/2020 Trường
39 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Quyết định Số 96/QĐ-ĐHKG 19/03/2020 Trường
40 Thông báo v/v chủ động thực hiện khai báo y tế đối với COVID-19 Thông báo Số 186/TB-ĐHKG 16/03/2020 Trường
41 Quyết định Ban hành Quy trình Thủ tục Đoàn ra tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 78/QĐ-ĐHKG 11/03/2020 Trường
42 Quy định về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Đại học Kiên Giang Nghị Quyết Số 06/NQ-HĐT 20/01/2020 Trường
43 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang Nghị Quyết Số 01/NQ-HĐT 26/12/2019 Trường
44 Ban hành Quy định quản lý đào tạo người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 707/QĐ-ĐHKG 04/12/2019 Trường
45 Quyết định vv thay đổi, bổ sung Cố vấn học tập năm học 2019-2020 Quyết định Số 691/QĐ-ĐHKG 25/10/2019 Trường
46 Quyết định học phần tương đương Quyết định Số 594/QĐ-ĐHKG 19/09/2019 Trường
47 Quy định Điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang. Quyết định Số 5266/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Trường
48 Quyết định giao nhiệm vụ Cố vấn học tập năm học 2019-2020 Quyết định Số 448/QĐ-ĐHKG 23/07/2019 Trường
49 Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trường Đại Học Kiên Giang Quyết định Số 218/QĐ-ĐHKG 18/04/2019 Trường
50 Quy định số hóa tài liệu lưu trữ Quyết định Số 190/QĐ-ĐHKG 04/04/2019 Trường
51 Ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung quy định xét, cấp HBKKHT Quyết định Số 59/QĐ-ĐHKG 29/01/2019 Trường
52 Quy định về thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp Quyết định Số 08/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
53 phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2018-2019 Nghị Quyết Số 388/QĐ-ĐHKG 04/09/2018 Trường
54 ban hành quy định việc học cùng lúc hai chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 351/QĐ-ĐHKG 08/08/2018 Trường
55 ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Quyết định Số 277/QĐ-ĐHKG 17/07/2018 Trường
56 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kiên Giang năm 2018 Quyết định Số 200/QĐ-ĐHKG 04/05/2018 Trường
57 Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Quyết định số 50/QĐ-ĐHKG 12/02/2018 Trường
58 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Quyết định Số 40/QĐ-ĐHKG 01/02/2018 Trường
59 Ban hành tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh Quyết định Số 416/QĐ-ĐHKG 04/12/2017 Trường
60 Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định Số 410/QĐ-ĐHKG 27/11/2017 Trường
61 Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ Quyết định số 405/QĐ-ĐHKG 21/11/2017 Trường
62 Chiến lược phát triển Trường ĐHKG đến 2020 và tầm nhìn 2030 Chiến lược Số 552/QĐ-ĐHKG 01/12/2016 Trường
63 Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Quyết định số 516/QĐ-ĐHKG 30/11/-0001 Trường