Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Tài nguyên - Môi trường

30/03/2021 10:50:54 | Người đăng tin: vvlong

Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Tài nguyên - Môi trường:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Email

1

TS. Danh Mô

Trưởng Khoa

dmo@vnkgu.edu.vn

2

ThS. Đặng Thị Hồng Ngọc

Phó Trưởng Khoa

dthngoc@vnkgu.edu.vn

3

ThS. Bùi Xuân Khanh

Phó Trưởng Bộ môn Môi trường

bxkhanh@vnkgu.edu.vn

4

TS. Huỳnh Văn Tiền

Trưởng Bộ môn Tài Nguyên

hvtien@vnkgu.edu.vn

5

TS. Ngô Trọng Nghĩa

Giảng viên

ntnghia@vnkgu.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Thị Kim Phước

Giảng viên

ntkphuoc@vnkgu.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trang

Giảng viên

ntntrang@vnkgu.edu.vn

8

ThS. Ngô Thị Hiểu

Giảng viên

nthieu@vnkgu.edu.vn

9

ThS. Trần Hồng Điệp

Giảng viên

thdiep@vnkgu.edu.vn

10

TS. Vũ Văn Long

Giảng viên

vvlong@vnkgu.edu.vn

11

ThS Hồ Vũ Khanh

Giảng viên

hvkhanh@vnkgu.edu.vn

12

ThS. Dương Mỹ Phương

Giảng viên

dmphuong@vnkgu.edu.vn