1651627299.jpg

Vận động, quyên góp và trao tặng khẩu trang y tế cho họ...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 04-05-2022 08:21:39

...

1648041883.jpg

Hoạt động Trò chơi dân gian...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 23-03-2022 20:24:43

...

1648041714.jpg

Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Tài nguyên ...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 23-03-2022 20:21:54

...

1642406378.jpg

Đoàn viên Đoàn khoa Tài nguyên - Môi trường đăng quang ...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 17-01-2022 14:59:38

...

1632211190.jpg

TRUNG THU YÊU THƯƠNG CHO CÁC EM THIẾU NHI ĐANG ĐIỀU TR...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 21-09-2021 14:59:50

...

no-image.png

Đoàn viên Khoa Tài nguyên – Môi trường tình nguyện tham...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 09-09-2021 22:02:00

...

1629361320.jpg

Sinh viên khoa Tài nguyên - Môi trường Đại học Kiên Gia...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 19-08-2021 15:18:58

...

1625047389.jpg

Đoàn viên khoa Tài nguyên - Môi trường hưởng ứng Lễ ra ...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 30-06-2021 17:03:09

...

1617068685.jpg

Kế hoạch Tổ chức hoạt động ngoại khóa "Về nguồn" lớp B1...

Tác giả: ntntrang || Thời gian: 30-03-2021 08:44:45

...

1616493389.jpeg

Sinh viên Khoa Tài nguyên - Môi trường hưởng ứng ...

Tác giả: vvlong || Thời gian: 23-03-2021 16:56:29

...