Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Tài nguyên - Môi trường, nhiệm kỳ 2022 - 2024

23/03/2022 20:21:54 | Người đăng tin: ntntrang

Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Tài nguyên - Môi trường, nhiệm kỳ 2022 - 2024 diễn ra vào ngày 9/3/2022 đã thành công tốt đẹp.

✊✊ Với Khẩu hiệu hành động:

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

ĐOÀN KẾT - BẢN LĨNH

SÁNG TẠO - HÀNH ĐỘNG

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành đoàn khoa Tài nguyên - Môi trường (9 đồng chí).Trong đó, Ban thường vụ gồm 3 đồng chí.

Một số hình ảnh của đại hội