Tân Kỹ sư ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường-Đại Học Kiên Giang sau 2 tháng ra trường có đến 86 phần trăm sinh viên có việc làm

25/05/2020 08:38:28 | Người đăng tin: admin

Sau khi tốt nghiệp vào tháng 8/2019, Khoa Tài nguyên-Môi trường đã tiến hành hành khảo sát vấn đề việc làm của sinh viên nhằm có kế hoạch kịp thời để hỗ trợ cho sinh viên với mục tiêu 100% sinh viên ra trường có việc làm. Kết quả khảo sát sơ bộ tính đến ngày 20/10/2019, có đến 86,7% có việc làm chính thức; 5,3% đang chờ kết quả phản hồi sau khi phỏng vấn từ các doanh nghiệp; 1% tân kỹ sư có ý định học cao học và chỉ 7% chưa đồng ý đi làm vì chưa phù hợp với mong muốn