Danh sách giáo trình

29/06/2021 16:15:08 | Người đăng tin: ntntrang

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH

TT

Tên sách/giáo trình

Nhà

xuất bản

Năm

xuất bản

Giảng viên

Trách nhiệm

tham gia

1

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2020

Hồ Vũ Khanh

Thành viên

2

Treatment engineering for soil pollution

Nhà xuất bản Cần Thơ

2020

Hồ Vũ Khanh

Thành viên

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN