Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế tế bào ung thư gan HepG2 của loài Đại Cán Tam Sắc (Macrosolen tricolor (L.) Dans.) thuộc họ tầm gửi (Loranthaceae)”

29/05/2021 15:38:07 | Người đăng tin: ntntrang

Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế tế bào ung thư gan HepG2 của loài Đại Cán Tam Sắc (Macrosolen tricolor (L.) Dans.) thuộc họ tầm gửi (Loranthaceae)”

Ngày 27/5/2021, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội đồng chuyên môn đã họp đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế tế bào ung thư gan HepG2 của loài Đại Cán Tam Sắc (Macrosolen tricolor (L.) Dans.) thuộc họ tầm gửi (Loranthaceae)” do ThS. Ngô Trọng Nghĩa – Giảng viên Khoa Tài nguyên – Môi trường làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi bảo vệ có sự tham gia của Hội đồng chuyên môn là các thầy/cô thuộc Trường Đại học Kiên Giang:

  1. TS. Nguyễn Văn Thành  - Chủ tịch hội đồng
  2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hậu  - Phản biện 1
  3. ThS. Lý Hoàng Diễm - Phản biện 2
  4. ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng - Ủy viên hội đồng
  5. ThS. Võ Xuân Huyên – Thư ký

Sau khi chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, kết quả đề tài đã được các mục tiêu cũng như nội dung nghiên cứu đề ra. Tại buổi họp, các thành viên của hội đồng đã đóng góp ý kiến cho chủ nhiệm đề tài chỉnh sữa, bổ sung một số nội dung và hình thức để báo cáo được hoàn chỉnh hơn. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của hội đồng, điểm trung bình 75/100, đề tài xếp loại khá.

Hình 1: TS Ngô Trọng Nghĩa báo cáo nghiệm thu đề tài

Hình 2: Các thành viên hội đồng góp ý cho đề tài

Hình 3: Các thành viên hội đồng góp ý cho đề tài