Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

25/03/2021 10:03:38 | Người đăng tin: vvlong

 

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Cấp thực hiện

1

Bùi Xuân Khanh

 Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây gỗ có giá trị và   biện   pháp kỹ thuật gây trồng phù hợp với điều kiện sinh   thái đất   ngập nước theo mùa vùng U Minh tại Kiên   Giang và Cà Mau

Bộ

2

Bùi Xuân Khanh

 Phân lập và tuyển chọn nấm rễ và vi khuẩn nội sinh giúp   tăng cường khả năng chống chịu phèn, mặn ở cây lúa   trồng tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Huyện