Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2021

25/03/2021 10:37:46 | Người đăng tin: vvlong

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Cấp thực hiện

1

 Vũ Văn Long

 Ảnh hưởng của Biochar đến tính chất đất và năng suất lúa   trong hệ thống canh tác lúa-tôm tại huyện An Biên, tỉnh Kiên   Giang

Trường

2

 Ngô Thị Hiểu

 Nghiên cứu khả năng thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng   đồng vùng ven biển tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh,   tỉnh Kiên Giang

Trường

3

 Bùi Xuân Khanh

 Khảo sát thành phần loài Sao biển (Asteroidea) và Cầu gai   (Echinoidea) tại vùng biển An Thới, Phú Quốc

Trường

4

 Bùi Xuân Khanh

 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của rừng ngập mặn đến sự   mất ổn định của bờ và đê biển vùng ven biển Tây hai tỉnh   Kiên Giang, Cà Mau trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước   biển dâng

Cấp Bộ

 

 Đặng Thị Hồng Ngọc

 Khảo sát thực trạng và tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong   sản xuất nông nghiệp tại ba vùng sinh thái tỉnh Kiên Giang

Trường