Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2020

25/03/2021 10:35:01 | Người đăng tin: vvlong

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Cấp thực hiện

1

 Hồ Vũ Khanh

 Đánh giá hiệu quả kinh tế và chất lượng môi trường của mô   hình canh tác SRI tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Trường

2

 Đặng Thị Hồng Ngọc

 Đánh giá đặc tính vật lý, hóa học và sinh học nước thải phòng   thí nghiệm và nước thải sinh hoạt Trường Đại học Kiên Giang

Trường

 

3

 Đặng Thị Hồng Ngọc

 Đánh giá hiệu quả sử dụng 3 loài dược liệu Thù lù (Physalis   angulata), Cỏ mực (Eclipta alba) và cây Chó đẻ răng cưa   (Phyllanthus urinaria) và hiện đại hóa bào chế từ dạng cổ   truyền

Trường

4

 Huỳnh Văn Tiền

 Khảo sát đa dạng thành phần loài thực vật phù du trong ao   nuôi tôm ven biển ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Việt   Nam

Trường