Sinh viên Khoa Tài nguyên - Môi trường hưởng ứng

23/03/2021 16:56:29 | Người đăng tin: vvlong

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, sinh viên Khoa Tài nguyên - Môi trường tham dự rất tích cực hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp do Đoàn thanh niên Trường Đại học Kiên Giang tổ chức. Sau buổi lễ phát động, sinh viên tiến hành đi thu gom rác, chăm sóc cây cảnh và dọn vệ sinh trong khuôn viên của Trường. 
Một số hình ảnh trong quá trình làm sạch Trường của sinh viên Khoa Tài nguyên - Môi trường: