Đoàn viên khoa Tài nguyên - Môi trường hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè cấp tỉnh năm 2021

30/06/2021 17:03:09 | Người đăng tin: ntntrang

Sáng ngày 30/6/2021, Đoàn viên thanh niên Đoàn khoa Tài nguyên - Môi trường đã hướng ứng Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè cấp tỉnh năm 2021.

Tại đây, các bạn được tham gia hoạt động trồng cây xanh trong khuôn viên trường Đại học Kiên Giang. Một số hình ảnh của Lễ ra quân