Ban chấp hành Đoàn khoa Tài nguyên - Môi trường nhiệm kỳ 2022 - 2024

23/03/2022 20:30:09 | Người đăng tin: ntntrang

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kiên Giang. Đoàn khoa Tài nguyên – Môi trường đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Tài nguyên – Môi trường nhiệm kỳ 2022 – 2024 vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Đại hội đã diễn ra và thành công tốt đẹp và đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022 bao gồm các đồng chí sau:

 1. Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Trang                            Chức vụ: Bí thư
 2. Đ/c: Nguyễn Văn Sỹ                                         Chức vụ: Phó bí thư
 3. Đ/c: Nguyễn Tống Ngọc Nhung                       Chức vụ: Ủy viên
 4. Đ/c: Đặng Như Ý                                              Chức vụ: Ủy viên
 5. Đ/c: Châu Thị Hen Em                                     Chức vụ: Ủy viên
 6. Đ/c: Nguyễn Thị Tuyết Kha                             Chức vụ: Ủy viên
 7. Đ/c: Lý Quốc Việt                                            Chức vụ: Ủy viên
 8. Đ/c: Huỳnh Như Ngọc                                     Chức vụ: Ủy viên
 9. Đ/c: Danh Thu Phương                                    Chức vụ: Ủy viên

Trong đó, Ban thường vụ gồm 3 đồng chí:

 1. Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Trang                            Chức vụ: Bí thư
 2. Đ/c: Nguyễn Văn Sỹ                                         Chức vụ: Phó bí thư
 3. Đ/c: Nguyễn Tống Ngọc Nhung                       Chức vụ: Ủy viên