Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Tài nguyên - Môi trường

30/03/2021 10:50:54 | Người đăng tin: ntntrang

Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Tài nguyên - Môi trường:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Email

Số điện thoại

1

TS. Danh Mô

Trưởng Khoa

dmo@vnkgu.edu.vn

0919210291

2

ThS. Đặng Thị Hồng Ngọc

Phó Trưởng Khoa

dthngoc@vnkgu.edu.vn

0909897889

3

ThS. Bùi Xuân Khanh

Phó Trưởng Bộ môn Môi trường

bxkhanh@vnkgu.edu.vn

0911679339
4

TS. Ngô Trọng Nghĩa

Giảng viên

ntnghia@vnkgu.edu.vn

0987724668
5

ThS. Nguyễn Thị Kim Phước

Giảng viên

ntkphuoc@vnkgu.edu.vn

0914603442
6

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trang

Giảng viên

ntntrang@vnkgu.edu.vn

0837172738
7

ThS. Ngô Thị Hiểu

Giảng viên

nthieu@vnkgu.edu.vn

0986847512
8

ThS. Trần Hồng Điệp

Giảng viên

thdiep@vnkgu.edu.vn

0907166125
9

TS. Vũ Văn Long

Giảng viên

vvlong@vnkgu.edu.vn

0839619040
10

ThS Hồ Vũ Khanh

Giảng viên

hvkhanh@vnkgu.edu.vn

0941743676

11

ThS. Dương Mỹ Phương

Chuyên viên

dmphuong@vnkgu.edu.vn

0919787764