Lý lịch khoa học ThS Ngô Thị Hiểu

22/03/2021 21:32:54 | Người đăng tin: vvlong

Họ và tên: NGÔ THỊ HIỂU

Ngày, tháng, năm sinh: 17/7/1987   

Quê quán: X. Đại Phước, H. Càng Long, T. Trà Vinh. Dân tộc: Kinh.

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên.

Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên – Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, H. Châu Thành, T. Kiên Giang.

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02973 684 555    DĐ: 0986847512

E-mail: nthieu@vnkgu.edu.vn.