Lý lịch khoa học ThS Đặng Thị Hồng Ngọc

12/03/2021 17:12:04 | Người đăng tin: vvlong

Họ và tên: Đặng Thị Hồng Ngọc           

Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1986    

Quê quán: xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh 

Học vị cao nhất: Thạc Sỹ                                  Năm, nước nhận học vị: 2014

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên-Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 320A, QL 61, Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Kiên Giang

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02973 684 555     DĐ: 0909.897.889

E-mail: dthngoc@vnkgu.edu.vn