Lý lịch khoa học TS Vũ Văn Long

22/03/2021 21:15:15 | Người đăng tin: vvlong

Họ và tên: VŨ VĂN LONG                       

Ngày, tháng, năm sinh: 21/04/1989 

Quê quán: Xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                 Năm, nước nhận học vị: 2019 (Việt Nam)

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sĩ Khoa học đất 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên-Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 408, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang

Điện thoại liên hệ: CQ: 02973 684 555                 DĐ: 0939 945 968

E-mail: vvlong@vnkgu.edu.vn