Lý lịch khoa học ThS Bùi Xuân Khanh

22/03/2021 21:35:35 | Người đăng tin: vvlong

Họ và tên: Bùi Xuân Khanh                 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1976         

Quê quán: Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội       

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường        

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Môi trường

Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 39 Lý Thường Kiệt, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại liên hệ:  NR:  0982877011                  DĐ: 0911679339

E-mail: bxkhanh@vnkgu.edu.vn