Lý lịch khoa học TS Ngô Trọng Nghĩa

22/03/2021 21:39:24 | Người đăng tin: vvlong

Họ và tên: NGÔ TRỌNG NGHĨA                              

Ngày, tháng, năm sinh:30-12-1988                      

Quê quán: Phường Mỹ Thới,TP Long Xuyên, An Giang   

Học vị cao nhất: Tiến sĩ 

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Kiên Giang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 385  Đông Hưng, TT Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang

Điện thoại liên hệ:  0987724668

E-mail: ntnghia@vnkgu.edu.vn